Robotické lakování

Robotické lakování představuje velmi významnou inovaci v procesu lakování práškových i mokrých barev. Na vývoji robotických pracovišť spolupracujeme s mnoha světovými lídry v oblastech robotiky a aplikační techniky. Toto partnerství nám umožňuje navrhovat velmi sofistikovaná řešení, u kterých je vždy kladen důraz na maximální efektivitu, funkčnost a bezpečnost pracoviště. Naše robotická pracoviště vždy splňují ty nejpřísnější parametry jak z hlediska kvality výrobního procesu, tak i jeho opakovatelnosti a vlivu na životní prostředí.
 • Robotické lakování práškových barev

  Pro zajištění vysoké kvality práškového lakování je klíčových mnoho parametrů technologie, např. stálost a opakovatelnost procesu nanášení práškové barvy na výrobek. Nejlepší variantou, jak toho docílit, je robotizace pracoviště. Průmysloví lakovací roboti s certifikací ATEX jsou v kombinaci s inovativní aplikační technikou tou nejlepší možnou volbou. Robotické pracoviště je vždy navrženo na míru dle vašich požadavků a v závislosti na typu produkce.

  Lze např. využít samoučicí roboty, které operátor naprogramuje pomocí ručního vedení. Další možností programování jsou offline nástroje, ve kterých lze připravit programy robota bez nutnosti zastavení produkce. Tyto offline nástroje rovněž podporují virtuální realitu. Další nespornou výhodou je také zrychlení celého procesu práškového lakování.

 • Robotické lakování mokrých barev

  Robotizací procesu lakování mokrých barev získáváme nejen vyšší efektivitu a celkovou kapacitu, ale i vynikající kontrolu nad celým procesem lakování a nastavením lakovacích parametrů. Aplikační technika je řízena přímo ze systému robota a umožňuje plynule měnit parametry v průběhu trajektorie daného robota. Touto funkcí je zajištěna maximální kvalita výsledného nástřiku i při velmi různorodých produktech. Roboti mohou být spolu s aplikační technikou a barvovým hospodářstvím dodáni v různých konfiguracích. Mohou tak např. obsahovat CCV ventily pro rychlou změnu barevného odstínu apod. V tomto případě jsou hadice s požadovanými odstíny barev přivedeny přímo do robota, který pak pomocí automatizovaného procesu vyčistí krátkou trasu vedení od CCV ventilů do aplikační techniky a natlakuje požadovanou barvu. Rychlost této operace se pohybuje v řádu 10tek sekund. Ke každému návrhu vždy přistupujeme individuálně a navrhujeme taková řešení, která jsou pro vás optimální, a to jak z hlediska vašich požadavků, tak i technického řešení a finanční návratnosti.

 • Robotické lakovací kabiny

  Při návrhu robotické lakovací kabiny je velmi důležité klást důraz nejen na funkčnost zařízení, ale i na bezpečnost pracoviště z hlediska obsluhy zařízení. V návaznosti na tento důležitý aspekt jsou robotické lakovací kabiny vždy vybaveny potřebnými bezpečnostními prvky (např. bezpečnostními senzory, hasicím systémem apod.). Design robotických lakovacích kabin a použité materiály se vždy liší v závislosti na použité aplikační technologii a systému produkce. Robotické lakovací kabiny pro práškovou aplikaci mohou obsahovat např. systémy pro recyklaci práškové barvy a její opětovné použití nebo systémy pro rychlou změnu odstínu práškové barvy. U robotických lakovacích kabin pro mokré lakování může být např. rovněž navrhnuta vodní stěna, různé druhy filtrů, systém rekuperace a výměny vzduchu v lakovací kabině s efektivním řízením vlhkosti nebo třeba systém pro likvidaci VOC látek. Vše je navrhováno dle platné legislativy a konkrétní aplikace

 • Systémy pro distribuci mokrých barev

  Součástí dodávky našich technologií mohou být i systémy pro distribuci mokrých barev (barvové hospodářství). Tyto systémy jsou vždy navrhovány na základě konkrétní aplikace a typu použité barvy. Mohou být určeny např. pro 1K nebo 2K aplikaci barev na bázi rozpouštědel i vody. Oblast použití i funkcionalita daného systému mohou být velmi různorodé, a to v závislosti na požadovaném výkonu, množství barevných odstínů a periodě výměny. Tyto systémy také mohou obsahovat přesné měření spotřeby a umožňují dodržovat konstantní poměr a viskozitu dané barvy.

  Pro výslednou kvalitu mokrého lakování je efektivní řízení procesu distribuce mokrých barev a sledování veškerých dostupných parametrů naprosto zásadní.

  Systémy pro distribuci práškových barev

  Encore HD Color-on-Demand 

  Systém Encore HD Color-on-Demand s HDLV (high-density power, low-volume air) technologií, který slouží pro okamžitý výběr barvy, je patentován firmou Nordson. Tento systém umožňuje více barevných výměn v rámci dané periody a výrazně tak zvyšuje produktivitu.

  V kombinaci se systémem automatické pistole Encore HD poskytuje integrované řešení pro přesné dávkování a ultrarychlou změnu barvy bez kontaminace.

  Systém je vybaven barevným displejem s dotykovou obrazovkou s uživatelsky konfigurovatelnými tlačítky.

  Může na něj být připojeno až 28 zásobníků s různými typy práškových barev.

  Klíčové vlastnosti systému Encore HD Color-on-Demand:

  • změna barvy za méně než 20 sekund;
  • barevný dotykový displej;
  • uživatelem konfigurovatelná tlačítka;
  • až 28 napojených zásobníků;
  • automatický čisticí cyklus;
  • není nutná ruční změna barev.

  Orientační schéma  systému Encore HD Color-on-Demand: 

 • Řídicí systém inSight

 • Aplikační technika a příslušenství

  Systém pro rychlou změnu pracovního nástroje

  POWDER TOOLCHANGER

  Jedná se o unikátní systém pro rychlou výměnu nástroje robota. Tento systém je plně certifikován pro využití v prostředí s nebezpečím výbuchu (ATEX) a je vhodný zejména pro velmi odlišné typy výrobků, kde je nutné z důvodu efektivity lakovacího procesu použít jiný pracovní nástroj robota (lakovací pistoli). Tento nástroj může být osazen různými typy a verzemi aplikační techniky a nástroji pro automatické čištění lakovací kabiny. Při běžném procesu lakování robot volí optimální nástroj vzhledem k parametrům daného výrobku. Variabilita, efektivita a pracovní rozsah robotické aplikace je při použití tohoto systému výrazně vyšší než při standardním použití pouze jednoho pracovního nástroje. Výsledkem je výrazné snížení nákladů a stálost procesu lakování.

  Automatická pistole ENCORE® HD
  Robotická lakovací pistole s HDLV technologií distribuce barvy

  ENCORE® HD ROBOTICKÁ LAKOVACÍ PISTOLE

  • čtvrtá generace lakovací pistole Nordson s technologií HDLV
  • integrovaný vysokonapěťový zdroj s maximálním napětím 100 kV umožňuje dosažení vysoké účinnosti aplikace práškové barvy
  • technologie čerpání práškových barev v husté směsi se vzduchem (HDLV) zajišťuje vysokou účinnost aplikace
  • vynikající aplikace na tvarově složité výrobky - schopnost vysoké stability a opakovatelnosti aplikace práškových barev
  • pistole je konstruována pro rychlou změnu barevných odstínů bez nutnosti demontáže
  • použitý materiál má vysokou odolnost proti opotřebení a nalepování práškových barev
  • hladký povrch a aerodynamicky výhodný tvar tělesa pistole usnadňuje ofukování externího povrchu pistolí při změnách barevných odstínů
  • široká škála volitelných trysek

  ČERPADLO PISTOLE HDLV®

  • zajišťuje přesnou a stabilní dodávku práškové barvy k pistolím, což umožňuje přesnou kontrolu a vysokou účinnost aplikace
  • čerpání práškových barev v husté směsi s pracovním vzduchem (HDLV) umožňuje rozprášení práškové barvy s nízkou rychlostí, a tím zvyšuje účinnost aplikace
  • rychlé a efektivní pneumatické pulzní čištění aplikačního systému bez demontáže v čase cca 30 sekund
  • čerpadlo nemá rychle opotřebitelné součástky typu Venturi trysky
  • lineární charakteristika čerpadla zajišťuje přesné nastavení výkonu pistolí
  • čerpadlo zabezpečuje značné úspory tlakového vzduchu
  • čerpadlo je nenáročné na provozní údržbu
  • servisní interval čerpadla v řádu tisíců hodin

Reference

Prášková lakovna pro výrobce kanalizační litiny - Nový Bydžov

Prášková lakovna pro výrobce kanalizační litiny - Nový Bydžov

KASI, spol. s r.o.
Maximální rozměr výrobku:
d. 1150 x š. 300 x v. 1150 mm
Maximální váha výrobku: 150 kg / m
Rychlost dopravníku: 2,8 m / min.
Robotické pracoviště s automatickou výměnou nástroje robota

Robotické pracoviště s automatickou výměnou nástroje robota

Lindab s.r.o.
Maximální rozměr výrobku:
d. 3000 x š. 800 x v. 1800 mm
Rychlost dopravníku: 2,3 m / min
Robotické lakovací pracoviště velkorozměrových dílů

Robotické lakovací pracoviště velkorozměrových dílů

DIKRT spol. s.r.o.
Maximální rozměr výrobku:
d. 6000 x š. 1500 x v. 2200 mm
Surfin Technology

SURFIN Technology s.r.o.

 • Lány 698/77, 625 00 Brno
 • IČ 02021471 DIČ CZ02021471
 • Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

Kontakty

Oddělení barev

Objednávky a technické informace
Alena Buchtelová
Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.
+420 547 426 229
+420 777 717 505

Marta Sedlecká
Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.
+420 547 426 231
+420 777 717 509

Oddělení technologií

Objednávky a technické informace
Ing. Blanka Vojtková
Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.
+420 547 426 214
+420 777 717 523

Servis

Miroslav Polčák
Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

POŽADAVEK NA SERVIS